Friskare Ungdomar

Friskare ungdomar arbetar med psykisk hälsa för ungdomar i Sverige. GYMNASIEBILD flera personer

Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa så som till exempel depression, oro, ångest, självskadebeteende, inre stress etc.

Den psykiska ohälsan är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland vuxna men skrämmande nog sprider den sig även hos våra barn och ungdomar.

Vi arbetar för att uppmärksamma problemen, öka förståelsen för dem och skapa verktyg för att minska dem. GYMNASIEBILD fyra persVi har tagit fram ett studiematerial som lärare, kuratorer och idrottsledare kan använda i sitt arbete med att stärka ungdomars självkänsla, komma till rätta med stress, sömnproblem och psykisk ohälsa.

Vi vill göra ungdomar medvetna om att de kan påverka sitt liv i positiv riktning.

Studiematerialet skickas helt kostnadsfritt till gymnasieskolor och idrottsföreningar i Sverige. Det är möljigt med stöd från näringslivet och från försäljning av äkta autografkort, signerade av svenska idrottsstjärnor.

grupp med människor ovanifrån

Tack för ditt stöd!
Tillsammans för psykisk hälsa.